Ze zdrowiem na TY

Zajęcia  mające na celu wdrażanie do aktywnego oraz zdrowego stylu życia. Uświadamianie zdrowego odżywiania , wpływu aktywności fizycznej na zdrowie człowieka oraz zachowań prozdrowotnych.