Wycieczka do Korzkwi i Pieskowej Skały 18.10.2019 r.

Zostaliśmy zaproszeni przez naszych Przyjaciół z Domu Pomocy Społecznej im. Władysława Godynia na przepiękną wycieczkę…

Pierwszym punktem programu był Zamek w Korzkwi

Zwiedziliśmy go wraz z przewodnikiem

Zobaczyliśmy także kaplicę „Na wodzie”

Zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie 🙂

Na koniec zostawiliśmy sobie Zamek w Pieskowej Skale…

Pan Andrzej podziwiał widoki…

Dziękujemy naszym Przyjaciołom za zaproszenie i miło spędzony czas!