Wsparcie psychologiczne

W ramach świadczonych usług, Dom umożliwia swoim Mieszkańcom kontakt z psychologiem. Spotkania z nim mogą mieć charakter indywidualny (konsultacja, porada lub terapia psychologiczna) oraz grupowy. Na terenie Domu prowadzone są grupowe zajęcia terapeutyczne wspomagające procesy poznawcze i umiejętności interpersonalne Mieszkańców.