Wolontariat

Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie przy ul. Nowaczyńskiego 1, zaprasza pełnoletnie osoby, które mają chęć i potrzebę wspierania osób starszych, niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych, do podjęcia wolontariatu w naszym Domu. Ogólne zasady wolontariatu reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Jak się zgłosić…

Koordynacją pracy wolontariatu w naszym Domu zajmują się pracownicy Działu Terapeutycznego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 12/2554168 lub mailowy terapia@dpsnowaczynskiego.pl, celem uzyskania szczegółowych informacji.

Co może zyskać wolontariusz…

  • wiedzę i doświadczenie w pracy na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych
  • możliwość poznania pracy w instytucji pomocowej
  • doświadczenie pracy w gronie wykwalifikowanego zespołu specjalistów
  • zaświadczenie o odbytym wolontariacie.