Wizyta Grupy z Francji 15.12.2017 r.

Odwiedziła nas dzisiaj młodzież z Francji z regionu Bourgogne

Młodzi ludzie z zainteresowaniem wysłuchali opowieści o naszym Domu

Odwiedzili także naszych Mieszkańców

Którzy jak co dzień spędzali czas na zajęciach

W pracowniach terapii zajęciowej

Na sali gimnastycznej

Przyszli adepci pomocy społecznej złożyli także wpis w Kronice Domu.