Trening procesów poznawczych

Na terenie Domu odbywają się zajęcia, dzięki którym Mieszkańcy, mogą usprawniać funkcjonowanie procesów poznawczych. Proponowane ćwiczenia są dostosowywane do możliwości  psychofizycznych  Mieszkańców.  Wykonywane  przez  nich  zadania, pomagają im
w rehabilitowaniu pamięci, logicznego myślenia, spostrzegawczości oraz funkcji wzrokowo – przestrzennych. Podczas zajęć wykorzystywane są różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, jak np. rysunki, zestawy sylab czy litery z magnesami. Systematyczne wykonywanie ćwiczeń przez Mieszkańców, pozytywnie wpływa na ich stan emocjonalny, a także pozwala im zorganizować sobie czas wolny.