„Tradycja na wyciągnięcie ręki”

Miło nam poinformować, że zostaliśmy  zaproszeni do udziału  w projekcie realizowanym  przez Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec pt.

„Tradycja na wyciągnięcie ręki”

Zadanie jest realizowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z programu: Kultura Dostępna.

Zadanie polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu cyklu warsztatów dla pensjonariuszy domów pomocy społecznej oraz dzieci i młodzieży z ośrodków szkolnych dla niepełnosprawnych. Beneficjenci będą uczestniczyć w zajęciach w miejscu swojego pobytu, jak również w Muzeum.

Zamierzeniem projektu jest upowszechnianie zwyczajów i obrzędów Krakowiaków poprzez zajęcia warsztatowe skierowane do osób mających z różnych powodów utrudniony dostęp do kultury. Warsztaty mają na celu ukazanie bogactwa obrzędów związanych z regionem, jak również zapoznać ze zbiorami Muzeum w Wygiełzowie, a równocześnie w przystępny i bezpośredni sposób przynieść ludziom radość ze spotkania, zwalczającego rutynę dnia codziennego. Efektem podjętych działań będzie rozbudzenie i rozwój wrażliwości estetycznej oraz emocjonalnej, pogłębienie wiadomości o regionie, możliwość poszukiwania własnej tożsamości.
Warsztaty mają na celu propagowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Krakowiaków Zachodnich.