Środy w cieniu sztuki 01.08.2018 r.

Udało nam się dzisiaj skorzystać z nowej inicjatywy Muzeum Narodowego w Krakowie

Mieliśmy tym razem możliwość zwiedzenia Domu Jana Matejki

Muzeum mieści się przy ul. Floriańskiej…

A jego zbiory liczą dziś ponad 6000 eksponatów!

Mieszkańcy oglądali je z wielkim zainteresowaniem

Oglądając, słuchali także opowieści naszej Pani Przewodnik…

Miłe chwile spędziliśmy także na Rynku Głównym…