Spotkanie opłatkowe 22.12.2017 r.

Spotkaliśmy się dzisiaj aby złożyć sobie świąteczne życzenia

Ksiądz Zbigniew rozpoczął nasze spotkanie modlitwą

Pani Dyrektor Grażyna Dąbroś złożyła Wszystkim życzenia

Mieszkańcy przybyli bardzo licznie 🙂

W Ich imieniu życzenia złożyła przewodnicząca Rady Mieszkańców

Odczytano także życzenia od Kardynała Stanisława Dziwisza oraz Przełożonej Prowincjalnej Zgromadzenia Sióstr Albertynek Prowincji Krakowskiej S. Kamili Laskowskiej

Składaliśmy sobie życzenia…

Skosztowaliśmy tradycyjnych świątecznych potraw

Nie zabrakło też wspólnego kolędowania

Składamy Wszystkim najlepsze świąteczne życzenia.