Praca

Osoby zainteresowane pracą w Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie przy ul. Nowaczyńskiego 1, proszone są o dostarczanie dokumentów aplikacyjnych osobiście do sekretariatu lub Referatu Kadr i Organizacji w godzinach 7:00 do 15:00.

Dokumenty można przesłać również na adres: dps@dpsnowaczynskiego.pl lub kadry@dpsnowaczynskiego.pl.

Zatrudnimy ratownika medycznego na umowę o pracę.

Liczba wolnych miejsc pracy: 1,5 etatu

Wymiar czasu pracy: pełny lub niepełny

System czasu pracy: dwunastogodzinny.

Wymagane kwalifikacje: wykształcenie wyższe (kierunek ratownik medyczny)

 

Zatrudnimy pielęgniarkę na umowę o pracę.

Liczba wolnych miejsc pracy: 1,5 etatu

Wymiar czasu pracy: pełny lub niepełny

System czasu pracy: dwunastogodzinny.

Wymagane kwalifikacje: wykształcenie medyczne( pielęgniarstwo)

Prawo wykonywania zawodu

 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 12 25 54 190.