Poświąteczne kolędowanie 27.12.2018 r.

Spotkaliśmy się dziś popołudniu, aby wspólnie pokolędować…

Mieszkańcy przybyli chętnie

Kolędowaliśmy radośnie 🙂

Niektórzy zdecydowali się nawet na solowe wykonania kolęd…