Piknik w Bochni 19.06.2019 r.

Odwiedziliśmy dziś zaprzyjaźniony Dom Pomocy Społecznej w Bochni

Spotkanie integracyjne rozpoczęliśmy od słodkiego poczęstunku…

Zostaliśmy powitani przez Dyrektor Domu, panią Barbarę Hałas

Pan Jerzy uczestniczył w plenerze malarskim…

Zatytułowanym „Świat w moich oczach – pędzlem malowane”

Podziwialiśmy prace wszystkich uczestników podczas wystawy…

Gratulujemy panu Jerzemu zwycięstwa 🙂 Gospodarzom dziękujemy za zaproszenie i miłe przyjęcie!