Odwiedziny młodzieży 16.07.2019 r.

Odwiedzili nas dzisiaj uczestnicy rekolekcji prowadzonych przez Misjonarzy Kombonianów

Była okazja do porozmawiania

P. Magda pochwaliła się naszym ogrodem

Panowie rozegrali sparing