Niedziela Palmowa 14.04.2019 r.

Mieszkańcy wraz z Rodzinami przybyli do kaplicy w uroczystość Niedzieli Palmowej…

Uczestnictwem w eucharystii rozpoczęli Wielki Tydzień

Pani Justyna z panem Andrzejem zadbali o oprawę muzyczną…

Zostały także poświęcone palmy, symbol odradzającego się życia…