Inspirujące wtorki

Głównym celem zajęć jest rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności interpersonalnych oraz poznawczych mieszkańców. Tematy zajęć związane są z szeroko rozumianymi problemami społecznymi a także zagadnieniami z obszaru sztuki, kultury, nauki oraz tradycji. Mieszkańcy oglądają filmy, dyskutują, wymieniają poglądy i doświadczenia. Wyjeżdżają na wystawy, wernisaże, prelekcje, targi sztuki, często goszczą w Ogrodzie Botanicznym.