„Gość w Dom – inne spotkania muzyczne”

Podsumowaniem projektu przeprowadzonego we wrześniu przez Grupę „Wszyscy Obecni” jest film, który z przyjemnością prezentujemy