Dzień Mieszkańca 2019

Pragniemy poinformować, że w/w wydarzenie będzie uwieczniane na zdjęciach, które publikować będziemy na stronie internetowej Domu oraz w innych środkach masowego przekazu (np. gazetach lokalnych, w kronice Domu).