Akcja „Wysyłam Ci uśmiech” 27.05.2020 r.

Zostaliśmy zaproszeni do udziału w niezwykłej akcji, organizowanej przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39…

I wysłaliśmy Mieszkańcom zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej nasz uśmiech, jako znak naszej pamięci i wsparcia

Dziękujemy za zaproszenie i możliwość podjęcia wspólnego działania!