Strona Główna

Komunikat

Szanowne Rodziny, Przyjaciele i Znajomi naszych Mieszkańców.

Informujemy, że w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19 (koronawirusa), w trosce o zdrowie Mieszkańców, czasowo zostają wstrzymane odwiedziny w naszym Domu.

Uprzejmie prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Dyrektor DPS

Tomasz Gniadek

Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie przy ul. Nowaczyńskiego 1 jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Kraków.

Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Krakowa  przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zlokalizowany w dzielnicy Dębniki w centrum miasta w sąsiedztwie ogródków działkowych jest oazą ciszy, spokoju i zieleni.

Nasz Dom jest placówką stacjonarną stałego pobytu zapewniającą całodobową opiekę dla  175 osób przewlekle somatycznie chorych, osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych.

Celem Domu jest zapewnienie osobom wymagającym całodobowej opieki usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb oraz umożliwienie korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.