Strona Główna

Komunikaty

Uprzejmie informujemy, że Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie uczestniczy w tzw. Grupie Zakupowej dotyczącej „Dostawy środków ochrony indywidualnej oraz  preparatów dezynfekcyjnych dla domów pomocy społecznej w Krakowie”. Zapytanie Ofertowe umieszczone jest na stronie Prowadzącego postępowanie tj. Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41

http://dpslanowa41.eu/2020/05/20/dostawa-srodkow-ochrony-indywidualnej-oraz-preparatow-dezynfekcyjnych-dla-domow-pomocy-spolecznej-w-krakowie/

Zapraszamy do składania ofert.

 

 

 W związku z czasowym brakiem możliwości osobistego kontaktu z Mieszkańcami naszego Domu, zapraszamy Rodziny i Przyjaciół do spotkania z wykorzystaniem możliwości współczesnej techniki. Mogą Państwo  porozmawiać ze swoimi Bliskim za pomocą komunikatora Skype, po wcześniejszym ustaleniu dogodnego terminu (nick: dps nowaczynskiego).

 

 

Szanowne Rodziny, Przyjaciele i Znajomi naszych Mieszkańców.

Informujemy, że w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19 (koronawirusa), w trosce o zdrowie Mieszkańców, czasowo zostają wstrzymane odwiedziny w naszym Domu.

Uprzejmie prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Dyrektor DPS

Tomasz Gniadek

Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie przy ul. Nowaczyńskiego 1 jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Kraków. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Krakowa  przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zlokalizowany w dzielnicy Dębniki w centrum miasta w sąsiedztwie ogródków działkowych jest oazą ciszy, spokoju i zieleni. Nasz Dom jest placówką stacjonarną stałego pobytu zapewniającą całodobową opiekę dla  175 osób przewlekle somatycznie chorych, osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych. Celem Domu jest zapewnienie osobom wymagającym całodobowej opieki usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb oraz umożliwienie korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.