Strona Główna

Komunikaty

W związku z planowanym organizowaniem odwiedzin  na terenie DPS prosimy Rodziny, Przyjaciół oraz Znajomych naszych Mieszkańców o kontakt telefoniczny z koordynatorem oddziału celem uzgodnienia terminu spotkania:

Oddział I    12 255 41 75

Oddział II   12 255 41 76

Oddział III   12 255 41 80

Oddział IV   12 255 41 81

Prosimy także o niespotykanie się z Mieszkańcami przy bramie wejściowej oraz stosowanie się do zasad odwiedzin mieszkańców na terenie DPS

„Zasady odwiedzin mieszkańców na terenie DPS”.

Wciąż do Państwa dyspozycji pozostaje możliwość kontaktu z Bliskimi poprzez komunikator Skype, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

 

Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie przy ul. Nowaczyńskiego 1 jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Kraków. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Krakowa  przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zlokalizowany w dzielnicy Dębniki w centrum miasta w sąsiedztwie ogródków działkowych jest oazą ciszy, spokoju i zieleni. Nasz Dom jest placówką stacjonarną stałego pobytu zapewniającą całodobową opiekę dla  175 osób przewlekle somatycznie chorych, osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych. Celem Domu jest zapewnienie osobom wymagającym całodobowej opieki usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb oraz umożliwienie korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.